Publikacje naukowe

 • Effectiveness of neurodynamic techniques in conservative treatment of cervical spine radiculopathy – critical evaluation of the literature. – Liniewski Piotr 1 , Buczek Tomasz 2 , Michalak Katarzyna 3 , Linek Paweł 4 , Wolny Tomasz
 • Cutaneous sensory perception threshold in people with mild and moderate carpal tunnel syndrome – Wolny T 1 , Michalak K 2 , Buczek T 3

Szkolenia

 • Kurs doszkalający: ,,AKADEMIA FIZJOTERAPII’’:

  1) Aktywne formy rehabilitacji chorych z dysfunkcjami narządu ruchu i zmysłów,

  2) Metody biomechaniczne diagnostyki czynności i stabilności narządu ruchu w procesie treningu leczniczego,

  3) Metody fizykoterapeutyczne w terapii powięziowej i innych odruchowych zmianach tkankowych,
  Nr F/75/2014, Katowice 2014
 • Kinesiotaping –  ProEdukacja Centrum Kursowe w Katowicach – certyfikat 253/2014, Katowice 2014
 • Instruktor Nordic Walking – ProEdukacja Centrum Kursowe w Katowicach – certyfikat 252/2014, Katowice 2014
 • Neuromobilizacja obwodowego układu nerwowego – certyfikat nr: NOUN/2/2015, Katowice 2015
 • Fascial Distortion Model BC według Stephena Typaldosa D.O. – certyfikat EFDMA, Katowice 2017
 • Znaczenie terapii manualnej w procesie rehabilitacji osób z zaburzeniami równowagi mięśniowo-stawowej – Centrum studiów Podyplomowych
  Kursów i Szkoleń GWSH, Katowice 2017
 • CranioSacral Therapy I – certyfikat Insitute Upladger International, Poznań 2018
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
  KIF/BDM/2019/0982, Bielsko -Biała 2019
 • Innowacyjne techniki fizjoterapeutyczne w geriatrii.
  Psychogeriatria. Centrum Edukacyjne Future, Tarnowskie Góry 2019
 • Terapia Manualna dr. Hab. Tomasz Wolny, prof. AWF
  SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, 2019
 • USG narządu ruchu (RUSI), anatomia sonograficzna, sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeutycznej. Rehatreiner Łódź, 2020
 • Certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji SKN ,, Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców.” Temat: Efektywność fizjoterapii w zachowawczym leczeniu  radikulopatii lędźwiowej – przegląd badań klinicznych. AWF Warszawa 2021
 • Diagnostyka i terapia shin splints. Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej i Sportowej. Webinarium 2021
 • Diagnostyka i terapia stawu krzyżowo-biodrowego. Akademia Fizjoterapii Ortopedycznej i Sportowej. Webinarium 2021